Regler for bil

Bemærk ny køreuddannelse kommer i 2025... se mere under nyheder.

Hvornår kan jeg starte?

- Et bilkørekort kan begynde 3 mdr. før du fylder 17. Datoen der tæller er dagen for første kørsel på Kravlegården.
- Teoriprøven kan tidligst afholdes 1 måned før du fylder 17.
- Køreprøven kan tidligst afholdes på fødselsdagen når du fylder 17 !

Derefter kan du køre sammen med en ledsager der mindst er fyldt 30, har kørekort, er ædru osv. og ikke straffet med frakendelser i de sidste 10 år.

Vi har intro hver onsdag kl. 18 - men husk at ringe 41 96 42 42 først - det er små hold og der kan være ændringer !

Hvordan afvikles køreundervisningen?

Du starter til teori, er du på et aftenhold mindst een gang om ugen, Der er 8 teorigange og en enkelt teorigang må læses op hjemme. Mister du mere må det indhentes på et andet hold, evt. på en af vores andre afdelinger eller som privatundervisning med din lærer.

Kravlegården kan afvikles efter 1. teori og inden 3. teori. Her køres i 4 lektioner med 3 elever på banen og hver sin bil. Vi bruger forskellige baner for at undgå
Derefter er der åbent for kørsel i trafik. Så køres et program på 7 køregange af 2 lektioner. Start let og derefter sværere med kryds, rundkørsler, bykørsel, motorvej og til sidst mørkekørsel. Så er der kørt 14 trafiklektioner.

Teoriprøven:
Så teoriprøven der endnu afvikles på dvd og 25 billedsituationer i trafik. 20 skal være helt rigtige. Har du kun 19 eller færre helt rigtige er du ikke bestået. Dumpeprocenten i Danmark er omkring 30%
Der er ved at åbnes et nyt teoriprøvesystem på computer. Det gennemføres i etapper så hele Danmark er dækket i 2025. Her kan man gå tilbage i spørgsmål og rette, hvilket er en klar fordel i forhold til det gamle system. Dumpeprocenten kender vi ikke endnu. Den var på det gamle system omkring 30%

Der afholdes teoriprøver i København ved Den Blå Planet på Amager Strandvej 390.
I Nordsjælland i Frederikssund, Hillerød og Helsingør. På resten af Sjælland i alle større købstæder som Roskilde, Holbæk, Slagelse osv.

Ved teoriprøven skal medbringes:
- Ansøgningen.
- Lektionsplanen, underskrevet af dig og din lærer helt frem til køreprøven.
- Pas eller original dåbs- eller fødselsattest eller offentligt udstedt billedlegitimation som f.eks. opholdstilladelse.
Tjek du har alt med og adressen !

Så glatbanen. Vi bruger forskellige baner alt efter hvor der er bedst plads, ofte Kastrup på Amager Landevej 282.

Træning frem til køreprøven:
I Danmark er dumpeprocenterne vidt forskellige fra by til land og fra de store byer til de små byer.
København har i langt over 25 år ligget stabilt på over 45% op til 51%... !
De store byer som Århus, Ålborg og Odense har ligget et mulehår bedre med 40-48%
I Nordsjælland er Hillerød højest med 36-41%, Helsingør lidt lavere med 34-36% og Frederikssund med 28-34%
Landets laveste procent har været Ribe, Tønder og Vordingborg med 18-24%.

Til en lovpakke må derfor normalt påregnes 3-4 køregange, altså 6-8 lektioner til målrettet prøvetræning ved prøvestedet. Vi kører meget gerne til Nordsjælland da 3-4 køregange giver et godt overblik over byens problemer.

Ved køreprøven skal medbringes:
- Ansøgningen.
- Lektionsplanen, underskrevet af dig og din lærer helt frem til køreprøven.
- Pasbillede på 3,5 x 4,5 cm hvis der ikke er sat et billede i ansøgningen.
- Pas eller original dåbs- eller fødselsattest eller offentligt udstedt billedlegitimation som f.eks. opholdstilladelse.

Køreprøven:
Køreprøven består af 3 dele.

Del 1; Papirer og kontrol af elevens identitet. Du skal medbringe, lektionsplanen med alle lektioner ført ind og underskrevet af læreren og eleven. Ansøgningen skal med som ved teoriprøven og denne gang SKAL der være et pasbillede i ansøgningen. Er der IKKE et billede kan den sagkyndige ikke identificere dig og billedet sammen så der er garanti for de passer og derfor bliver eleven AFVIST - har du et billede i ansøgningen...?
Der skal medbringes et pas eller original dåb/fødselsattest eller andet officiel legitimation med billede. Opholdstilladelse ect. Der har været sager hvor en kørekorts-indehaver gik op for nogle venner, så glemmer du legitimation må du forvente du bliver blankt afvist !!

Del 2: Teknisk kontrol af køretøjet. Der gives 4 spørgsmål i bremser, styretøj, lygter og dæk. et spørgsmål kan lyde: "Hvad har vi af lygter på bilen og virker de.....?" - Ergo skal eleven kende lyskontakten og prøve kørelys, positionslys, nærlys og fjernlyset foran og bagpå baglys, bremselys og reflekser og nummerpladelygte. Den tekniske kontrol tager 3-8 minutter alt efter om eleven er skrap eller det er mangelfuldt. Vi har en fin video til skolevognen og vi har øvet det inden ved bilen.

Del 3: Køreturen. Mindst 25 minutter med varieret kørsel. Altså op i fart på motorvej/motortrafikvej, ned i fart i villakvarter - højrevigepligt, gerne en vej med en skole, bycentrum med et par svære venstresving, udkørsel med ringe udsyn og højresving med placering tæt på kansten så cyklister ikke kommer ind i den blinde vinkel. Rundkørsel med vognbaneskift. Bakning 2 gange med en parallel-parkering, bakning om hjørne og ind i parkeringsbås eller 3-punkts vending.
Fejl bedømmes ud fra et fejlskema med en nøje udregning af antal fejl og alvorlighed.
Se skema her:

Efter køreprøven:

Efter kørprøven er bestået bliver der med det samme udstedt et midlertidigt kørekort. Det er bare en lap papir, og da mange desværre bytter med deres venner, tilrådes pas med når du kører. Kan din identitet ikke fastslås kan det ende med man bliver nødt til at køre til politistationen for at fastslå identitet.
Det midlertidige kørekort gælder i Skandinavien, ikke resten af verden !

Efter 1-2 uger virker App'en "Kørekort" så du kan køre med den i Danmark, den gælder ikke andre steder.

Kørekortet i plastik kommer 1-2 mdr. efter du er bestået. Skal du rejse inden kan Borgerservice på 24-48 timer udstede et "nød-kørekort" så du kan køre i udlandet.

Er du IKKE fyldt 18 har du ikke føreret - altså lov til at køre - UDEN du har ledsager med der opfylder reglerne for ledsagere. Husk de bør udfylde en attest på det inden i kører !
Bøden er første gang kr. 7000.- !

Ikke bestået - øv :-(

Gå ind på bookingsystemet www.koreprovebooking.dk med det samme (den sagkyndige skal lige ajourføre dig) og betal gebyret til Staten. Det er pr. 1.1.2024 kr. 1170.-
Så kan der bestilles en ny prøve og så bør du selvfølgeligt træne de ting der er krydset af på evaluringsskemaet. Aftal timer med din lærer med det samme !

Papirer, lægeattest, Førstehjælp m.m.

Lægeattest:
Lige efter du er startet skal du gå til din læge efter en lægeattest. Hvis der er problemer med trafikfarlig medicin, operationer hjerte, hjerne, psykisk medicin - ja så kan lægeattesten tage måneder, hvis læger frem og tilbage skal spørges. Så bestil lægeattest tidligt.

Førstehjælp:
Reglerne er ændret vedr. førstehjælp, så førstehjælpskurset skal først indgå hos Borgerservice når køreprøven bestilles. Det skyldes at det ikke må være over 1 år gammelt ved køreprøven. Vi anbefaler Røde Kors, da det burde være en seriøs udbyder. Søren er selv uddannet fra Røde Kors i 1996 på Hornslet-centeret ved Vejle. Lad være med at springe over hvor gærdet er lavest, der har været useriøse udbydere der ikke har gennemført kurset, men bare udfyldt beviserne. Bliver det afsløret vil man højest sansynligt sigte udbyder og elever for dokumentfalsk fordi det er et officielt dokument der er adgangsgivende. Eksamensbeviser er også strafbare at fuske.

Førstehjælps-kurset er på 8 timer - og SKAL være et "Færdselsrelateret" kursus. Andre kurser kan IKKE bruges, uanset hvor langt og kompetent det har været.

Kursusbeviset indgår automatisk/elektronisk til Borgerservice, så det behøver ikke mere at indleveres på papir.

Hvis du har et kørekort i forvejen til bil og du tager MC, skal du IKKE på førstehjælp.

Prisen er omkring. kr. 600-800.-

Ansøgningen om kørekort (P23):
Ansøgningen skal indleveres på papir til Borgerservice sammen med din lægeattet - det klarer din lærer. Nogle kommuner kan modtage lægeattesten elektronisk. Ansøgningen skal stadig stemples.

Ansøgningen SKAL medbringes ved:
- Teoriprøven
- Glatbanen
- Køreprøven:

Den behøves ikke ved kravlegården, men er den med bliver den stemplet og underskrevet.

Lektionsplanen:
Lektionsplanen er vores log-bog, den bliver stemplet på kravlegården og Glatbanen. Der skrives hver gang ved teori og kørsel. Bliver skolevognen stoppet får både elev og lærer en bøde og timen stopper.
Ved teori- og køreprøven efterses den af de Køreprøvesagkyndige om undervisningskravet er opfyldt.
Ved problemer bliver eleven ofte afvist da man ikke har tid til at opklare hvorfor der er problemer.
Pas på din lektionsplan og ta' den med hver gang !!